Friday, May 15, 2009

izoštravanje u PSu

1. na Image menu, prebaciti na Lab Color
2. na Channels palette odbrati Lightness channel

3. primjenuti Unsharp Mask filter(Filter->Sharpen->Unsharp Mask..)
4. vratiti moda ne RGB (Image->Mode->RGB Color)

No comments: